Principes
Demeter-granen worden voortgebracht uit gecertificeerde biodynamische landbouwbedrijven, werkend volgens de Demeter Voowaarden Landbouw.
Demeter-granen worden verwerkt in onze maalderij. De processen in onze maalderij voldoen aan de strikte Demeter Voowaarden Verwerking, en de meel- en bloemsoorten die wij produceren dragen daarom het Demeter-Keurmerk. De basis voor de Demeter-voorwaarden is de geesteswetenschap van Rudolf Steiner (18-61-1925), waarin naast kwantitatieve aspecten ook kwalitatieve dimensies van het levende, emotionele en geestelijke worden meegewogen. Welzijn van de mens staat in het middelpunt en is daarom de maatstaf voor de productievoorschriften.

Doel
Het doel bij de voortbrenging en verwerking van Demeter-producten is het behouden en verder ontwikkelen van hoogwaardige biodynamische kwaliteit. Met de Demeter Voorwaarden worden producten geproduceerd die naast de basis voor nutriëntenvoeding, ook de basis vormen voor het gevoelsleven en geestelijk leven.

Kwaliteit
Niet alleen technologische inhoudsstoffen, maar ook de processen in voortbrenging en verwerking beïnvloeden de kwaliteit van het levensmiddel. Hier wordt rekening mee gehouden bij de beoordeling van Demeter-granen binnen de landbouw, door naast analytische microbiologische en sensorische onderzoeken ook methoden toegepast om levenskracht te beoordelen (zoals beeldvormende methoden).
Zowel landbouwer en verwerker dienen alles in het werk te stellen om de kwaliteit van Demeter-producten in deze brede zin zeker te stellen.

Ecologie
Milieuvriendelijkheid staat hoog in het vaandel bij Demeter-producten, zowel bij de teelt, verwerking als vermarkting. Bij alle stappen binnen dit proces staat de verantwoordeling voor mens en natuurlijk op de voorgrond.

Voor meer informatie over het Demeter Keurmerk verwijzen wij u graag door naar www.demeter-bd.nl.


Referentie: Handboek Demeter, versie 1.4, oktober 2011.