9 december 2011

FRAUDE ITALIE

In het kader van de zeer omvangrijke biologische fraude in Italië het volgende:

9 december 2011

FRAUDE ITALIE

In het kader van de zeer omvangrijke biologische fraude in Italië het volgende:

De Commandeursmolen hanteert sinds jaar en dag het beleid dat er ingekocht wordt bij gekende - meest lokale - leveranciers.
Het persoonlijke contact is hierbij van belang.
We trachten zoveel mogelijk eerlijke prijzen voor teler, coöperatie en molen te realiseren met het oog op het zoveel mogelijk constant houden van kwaliteit en prijs (fair-trade principe).
Betrouwbaarheid van de leverancier staat hoog in het vaandel.

De frauduleuze partijen zullen ongetwijfeld oorzaak kunnen zijn van wisselende marktprijzen van biologische granen en van vaak aanbiedingen van partijen biologische granen met voor op dat moment een onevenredige lage prijs.
De Commandeursmolen heeft deze partijen niet ingekocht of verwerkt.

Aldus kunnen wij u - en daarmee uw klanten - verzekeren dat we geen grondstoffen hebben betrokken afkomstig van de drie verdachte Italiaanse bedrijven, te weten: Sunny Land, Bozzola & Bioagri
Voor zover nodig hebben we in dit kader onze leveranciers geëvalueerd en benaderd en op grond van deze gegevens kunnen we dit verklaren.

We danken u voor het vertrouwen in de producten van de Commandeursmolen.


*** English version ***

We have been informed about the scandal in Italy, where criminal companies have committed fraud with certifications of organic food. As we understand, this concerns products that are grown outside Italy and sold as certified organic products grown inside Italy. Most of these products are grown for animal feed purpose.

The Commandeursmolen buys most of the bakery grains locally and works with reliable vendors. Personal contact is very important in this respect.
Our aim is to guarantee a fair price for the farmers and mill, and to maintain a stable quality (according to the fair-trade principle).

Occasionally, we have taken notice of disproportionately low prices of organic flour and batches of organic cereal on the market. We are reasonably certain that the fraudulent batches of Italy have played a role in the variable market prices.
The Commandeursmolen has never bought, and will never buy any of these bathes.

So we can also assure you -and your customers- that we have never bought grains of the fraud company’s from Italy as there are:
Sunny Land, Bozzolan & Bioagri
To be sure we have approached and evaluated our suppliers, and the outcomes of these evaluations enable us to found this statement.

We thank you for your trust in the products of the Commandeursmolen.