27 januari 2012

KAMUT ® OOGST

Geachte klant,

Helaas kunnen wij door de beperkte voorraad op dit moment geen nieuwe bestellingen van KAMUT-producten aannemen.

Dear customer,

Unfortunately, we are unable to accept new orders of KAMUT-products because of the small stock.

27 januari 2012

KAMUT ® OOGST

Geachte klant,

Gezien de slechte weersomstandigheden voor en tijdens het zaaiseizoen (april – mei 2011) is de KAMUT oogst dit jaar beperkt. Door uitzonderlijk veel regen en overstromingen konden de percelen in Montana (USA) en Sasketchewan (Canada) beperkt effectief ingezaaid worden, met een lager rendement per hectare tot gevolg. Enkele beelden hiervan kunt u zien in deze afbeelding (jpg, 61,5 Kb).

Helaas kunnen wij door de beperkte voorraad op dit moment geen nieuwe bestellingen van KAMUT-producten aannemen. Een nieuwe oogst kan medio december 2012 verwacht worden. Uiteraard zullen wij u hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen middels de nieuwspagina op onze website.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd and we hopen op een goed oogstjaar in 2012!

*** English version ***

Dear customer,

Bad wheater cicrumstandes before and during the sowing season (April – May 2011) have caused the KAMUT- crop to be limited. Because of an exceptional amount of rain and floods, parcels in Montana (USA) and Sasketchewan (Canada) could not be effectively sowed, with a lower return per hectare as a result. You can view a number of pictures in this file (jpg, 61,5 Kb).

Unfortunately, we are unable to accept new orders of KAMUT-products because of the small stock. New crops can be accepted in mid December 2012. Of course we will immediately inform you via the news-page of our website.

We hope we have properly informed you and we hope that 2012 will be a good harvest year!