De Commandeursmolen heeft een heldere visie op klant, kwaliteit en duurzaamheid. Een van de hoekstenen is transparantie. Dat geldt richting de klant, die volledig inzicht heeft in de specificaties, houdbaarheid en herkomst van het product. De transparantie die de Commandeursmolen als norm hanteert, geldt ook achterwaarts in de keten. Zo wordt uitsluitend met betrouwbare toeleveranciers gewerkt, waarbij de persoonlijke relatie centraal staat.

Het zo veel mogelijk regionaal inkopen van grondstoffen - bij onverminderd hoge kwaliteitseisen - is een andere hoeksteen van de visie. Regionaal inkopen verkleint de milieubelasting als gevolg van transport en is steeds meer mogelijk door de verdere professionalisering van de boeren in de nabije omgeving en de rassenverbetering van granen.

Andere aspecten van de visie zijn voortdurende verbetering en vernieuwing, oog voor detail voor de wensen van de klant en een duurzame bedrijfsvoering. Water van de Geul, het snelst stromende riviertje van Nederland, fungeert als energiebron voor de aandrijving van de molenstenen en voor de productie van groene stroom uit de eigen waterkrachtcentrale. Het surplus aan groene stroom wordt aan het net geleverd.

Dit alles heeft rechtstreeks te maken met het belang dat wij hechten aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Tot in detail. Zo maken we in het molengebouw zo veel mogelijk gebruik van natuurvriendelijke verf, voegwerk, stucwerk, isolatie en andere ‘groene’ bouwmaterialen.