17 september 2012

CONVENTIONEEL MEEL:
OOK VOOR HET GANGBARE GRAAN MAAKT COMMANDEURSMOLEN ZICH ONCONVENTIONEEL STERK VOOR GELIJKE PRIJZEN

 

De Commandeursmolen heeft ook voor de Gangbare granen veel profijt van de filosofie haar granen uit de regio te betrekken en dat voordeel geven wij aan u door. Grote verhogingen zoals om ons heen te noteren vallen, zijn bij ons (vooralsnog) niet aan de orde

 

De relatie tussen de mislukte maïsoogst in het centrum van de Verenigde Staten (de zgn. “Corn belt”) en de Gangbare bakgraanprijzen uit onze regio lijkt in eerste instantie vergezocht.

Maar toch, door de tekorten die ontstaan wegens vervanging van maïs door andere granen èn de speculaties daaromheen, zijn de prijzen gestegen van die andere Gangbare granen.

 

Wij vinden nog steeds dat onze telers faire prijzen moeten krijgen, prijzen waarmee zij een financieel gezonde bedrijfsvoering kunnen uitoefenen. Met deze faire prijzen kunnen de volgende schakels ook weer een gezond bedrijf bouwen. Dat zal toch het uitgangspunt moeten blijven.

 

Dit alles heeft geresulteerd in gesprekken met onze leveranciers waarbij het prijsniveau van 2011 de inzet is geweest. Over het algemeen is dat gelukt, hier en daar is sprake van een relatief kleine verhoging, maar, zoals gezegd, de grote verhogingen zijn bij ons (vooralsnog) niet aan de orde.

 

De klanten die producten gebruiken die toch aan een verhoging onderhevig zijn, zijn of worden in een persoonlijk gesprek of mail hiervan op de hoogte gebracht.

 

Maar de tendens is dat we samen met onze regionale leveranciers trots mogen zijn dat we de prijzen van de meeste Conventionele meelsoorten  – uitzonderingen daargelaten – gelijk hebben kunnen houden.

 

Graag licht ik uw vragen in een persoonlijk gesprek toe.

 

Raoul Schyns