17 september 2012

BIOLOGISCH MEEL:
COMMANDEURSMOLEN MAAKT ZICH STERK VOOR GELIJKE PRIJZEN

 

 

U als klant van de Commandeursmolen heeft ook nu profijt van de filosofie dat wij onze granen uit de regio te betrekken en dat voordeel geven wij aan u door.

 

De relatie tussen de mislukte Gangbare maïsoogst in het centrum van de Verenigde Staten (de zgn. “Corn belt”) en de biologische bakgraanprijzen uit onze regio lijkt in eerste instantie ver gezocht.

Maar toch, door de tekorten die ontstaan wegens vervanging van mais door andere granen èn de speculaties daaromheen, zijn de prijzen gestegen van die andere – Gangbare -  granen. De Biologische graanprijzen lopen daar enigszins achteraan, maar de grote verhogingen zoals in het Gangbare segment, zijn op de wereldmarkt vooralsnog uitgebleven.

 

Wij vinden nog steeds dat onze telers faire prijzen moeten krijgen, prijzen waarmee zij een financieel gezonde bedrijfsvoering kunnen uitoefenen. Met deze faire prijzen kunnen de volgende schakels ook weer een gezond bedrijf bouwen. Dat zal toch het uitgangspunt moeten blijven.

 

 

Dit alles heeft geresulteerd in gesprekken met onze leveranciers waarbij het prijsniveau van 2011 de inzet is geweest.

Over het algemeen is dat gelukt, hier en daar is sprake van een relatief kleine verhoging, in bijv. het geval van het niche product Kamut®Khorasan in een relatief grote verhoging.

 

 

De klanten die producten gebruiken die toch aan een verhoging onderhevig zijn, zijn of worden in een persoonlijk gesprek of mail hiervan op de hoogte gebracht.

 

 

Maar de tendens is dat we samen met onze regionale leveranciers trots mogen zijn dat we de prijzen van de meeste biologische meelsoorten  – uitzonderingen daargelaten – gelijk hebben kunnen houden.

 

 

Graag licht ik uw vragen in een persoonlijk gesprek toe.

 

 

Raoul Schyns