24 september 2012

KOLLENBERGER SPELT: EEN VERHAAL APART...

 

De Kollenberger Spelt Telers hebben jarenlange ervaring met het telen van Limburgse kwalitatief hoogwaardige spelt. De beheersing daarvan vergt knowhow van rassen, teelttechniek, opslag en pellerij. Zoals u weet zijn vele stappen van groot belang in de aanvoer van kwalitatieve goed spelt.

 

Ook de bekendheid bij de consument heeft op vele fronten grote inspanningen gevraagd. Afgezien van een aantal early adaptors – die we zeer dankbaar zijn -, heeft de organisatie gewerkt aan een bredere belangstelling. Hierbij kan men denken aan het feit dat Kollenberger Spelt een officieel “erkent Streekproduct” is geworden. Maar ook praktisch: er is - en wordt - gewerkt aan recepten, foldermateriaal en acties. Alles kost tijd, moet geleidelijk en heeft overtuigingskracht nodig.

 

Ook sluit Kollenberger Spelt naadloos aan bij de “100% Volkoren Actie” die momenteel door het NBC op touw is gezet. Het bijzondere graansoort en ook de methode van malen, maakt Kollenberger Speltvolkoren méér dan “100% Volkoren”.

 

Doel van dit alles is het vestigen van een krachtig blijvend Kollenberger Spelt product waarmee u als bakker kunt werken en waar men in de winkel naar gaat vragen. Hiermee kunt u uw winkelbezoek versterken, nu en zeker in de toekomst.

 

De jarenlange belopen weg van Kollenberger Spelt heeft geleid tot 3 vaste peilers:

Kwaliteit van Speltgraan

Betrouwbare keten

Bekendheid bij consumenten

 

Nu komt de tijd dat Kollenberger Spelt gaat doorpakken, niet rusten,  maar verder uitbouwen van Kwaliteit, Betrouwbaarheid en Bekendheid.

 

De Kollenberger Telers moeten faire prijzen krijgen, prijzen waarmee zij een financieel gezonde bedrijfsvoering kunnen uitoefenen. Met deze faire prijzen kunnen de volgende schakels ook weer een gezond bedrijf bouwen. Dat zal toch het uitgangspunt moeten blijven.

 

In de achterliggende fase hebben de Kollenberger Telers gezorgd voor constantheid van kwaliteit en prijs. Dit oogstjaar is de kwaliteit goed en in het licht van de stijgende graanprijzen zullen we nu de Telers mogen belonen met een lichte stijging van de meelprijs, van ca 4,00 euro per 100 kg.  Hiermee zal Kollenberger Spelt verder werken aan de 3 peilers, in het licht van apart brood, smakelijk brood.

 

 

Met Kollenberger Groet,

 

Hub Diederen, Wynand Vogels, Wiro Nillesen